teisinis pranešimas

 

naudojimo sąlygos

 

„Takeda“ džiaugiasi galėdama pateikti šią svetainę ir jos turinį bendrojo informavimo tikslais. Atidžiai perskaitykite šias sąlygas, susijusias su mūsų svetainės naudojimu. „Takeda“ visomis išgalėmis siekia užtikrinti, kad tuo metu, kai informacija įkeliama į svetainę, ji būtų tiksli. Vis dėlto turėkite omenyje, jog „Takeda“ negali garantuoti, kad informacija yra tiksli, ir neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kurią galite patirti pasikliaudami šia informacija. „Takeda“ gali bet kada pakeisti šią informaciją be išankstinio įspėjimo. Naudodamiesi šia svetaine visiškai sutinkate su čia išdėstytomis sąlygomis.

 

informacijos naudojimas ir intelektinės nuosavybės teisės

 

Šios svetainės autorių teisės priklauso bendrovei „Takeda“. Visos kitos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. „Takeda“ leidžia kopijuoti šioje svetainėje paskelbtą medžiagą tik nekomerciniams tikslams, su sąlyga, kad šios informacijos kopijoje bus palikti visi pranešimai dėl autorių teisių ir kiti pranešimai dėl nuosavybės.

 

nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

 

Svetainėje kai kur gali būti aktyvių nuorodų į trečiųjų šalių’ interneto svetaines. „Takeda“ neprisiima jokios atsakomybės už tokiose svetainėse pateiktą informaciją ar nuomones. Kadangi „Takeda“ tokių svetainių nekontroliuoja, o jų turinys gali būti keičiamas iš anksto neįspėjus bendrovės „Takeda“, pats svetainės naudotojas turi įsitikinti, kad toje svetainėje pateikiama informacija yra tiksli, o iš jos atsisiųsta programinė įranga yra be virusų ar kitų žalingų komponentų. „Takeda“ neprisiima jokios atsakomybės už dėl tokios atsisiųstos medžiagos patirtus nuostolius, žalą, išlaidas ar kilusią atsakomybę.

 

čia pateikta informacija nepakeičia sveikatos priežiūros specialistų patarimų.

 

Svetainėje pateiktų duomenų paskirtis – tik informuoti sveikatos temomis. Ši informacija neturėtų būti laikoma išsamia, ji negali pakeisti apsilankymo, skambučio, konsultacijos su gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu arba jo patarimo. „Takeda“ nerekomenduoja bandyti susidoroti su sveikatos problemomis savarankiškai. Su sveikatos priežiūra susiję klausimai turėtų būti nedelsiant aptariami su gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu. Šioje svetainėje esanti informacija nepakeičia medicinos specialisto patarimo ir neturėtų paskatinti atidėti siekio gauti tokį patarimą.

 

informacija nebūtinai yra tiksli, išsami ar naujausia

 

Svetainėje pateikiama informacija nėra išsami. Kiek įmanoma „Takeda“ siekia įtraukti tikslią ir aktualią informaciją, tačiau nesuteikia jokių garantijų ar tvirtinimų dėl pateiktos informacijos tikslumo ar išsamumo. Ši informacija pateikta tokia, “kokia yra,” be jokios aiškios ar numanomos garantijos, įskaitant, be kita ko, numanomą tinkamumą konkrečiam tikslui. „Takeda“ neatsako už žalą kompiuteriui, sukeltą dėl naudojimosi šia svetaine. „Takeda“ nesuteikia jokios garantijos, kad svetainė bus visada prieinama, jos prieinamumas nebus pertrauktas ar nepasitaikys kokių nors sutrikimų. „Takeda“ negarantuoja, kad šioje svetainėje ar serveryje, kuriame yra ši svetainė, nėra virusų ar kitokių žalingų elementų. „Takeda“, jos filialai ir antrinės įmonės, jų tarnautojai, direktoriai, darbuotojai, agentai, atstovai, informacijos teikėjai, licencijų teikėjai ir atitinkami jų įpėdiniai ar atstovai jokiu būdu neturėtų būti laikomi atsakingais už tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, pavyzdinę, specialiąją, baudžiamąją ar kitokio pobūdžio žalą, net jei jie būtų buvę informuoti apie tokios žalos galimybę. Ši išimtis gali būti netaikoma kai kuriose jurisdikcijose tiek, kiek yra draudžiama naudotis numanomų garantijų išimtimis.

 

informacija

 

Visa asmenį identifikuojanti informacija, kuri buvo pateikta šioje svetainėje elektroniniu būdu bendraujant su „Takeda“’, reglamentuojama privatumo politikoje.